استاندارد لوله گذاری، کتاب مرجع برق، دانلود استاندارد برق، کتاب تاسیسات الکتریکی

لوله گذاری حرفه ای برق یکی از اساسی ترین نکات نحوه ی نصب و ساختار یافتگی  در اجرای پروژه های ساختمانی است. استاندارد لوله گذاری در ساختمان به عنوان یک سری قوانین و مقررات برای نصب و استفاده از لوله ها در ساختمان ها تعریف می شود. این استانداردها شامل مواردی مانند اندازه و نوع لوله ها، روش های نصب، اتصالات و متریال های استفاده شده در لوله گذاری می شود. هدف اصلی از این استانداردها، اطمینان از ایمنی، بهره وری و دوام سیستم لوله گذاری در ساختمان است. برای بستر سازی کابل کشی در ساختمان ها و پروژه های صنعتی از لوله کشی فولادی استفاده می شود.

کتاب تاسیسات الکتریکی

(Electrical installation work)

کتاب تاسیسات الکتریکی پایه

(Basic electrical installation work)

کتاب تاسیسات الکتریکی پیشرفته

(Advanced elecrtical installation work)

کتاب طراحی تاسیسات الکتریکی

(Electrical installation design)

کتاب تئوری و تمرین تاسیسات الکتریکی

(Electrical installation theory & practice)

کتاب چک لیست اجرایی استاندارد برق

(Code check: an illustrated guide to building a safe house)