نرم افزار طراحی سیستم های زمین

نرم افزار طراحی سیستم های زمین این شرکت، بدون درنظر گرفتن این موضوع که شما با سیستم های ارتینگ این شرکت آشنا هستید یا خیر، شما را به سمت طراحی سیستم ارتینگ مناسب هدایت کرده و به راحتی می توانید لیست اقلام مورد نیازتان را استخراج نمایید. از جمله مزیت های این برنامه انطباق مطالب با استاندارد DIN 18014، عدم نیاز به محاسبات دقیق فنی و خروجی اطلاعات حاصله به صورت لیست محصولات می باشد.