نرم افزار طراحی تاسیسات مقاوم در برابر حریق و دود

امروزه مسئله حفاظت در برابر حریق و آتش سوزی در ساختمان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. با استفاده از نرم افزار طراحی سیستم حفاظت در برابر حریق این شرکت، کاربران به راحتی قادر به انتخاب آتش بند و دود بندهای مناسب بر اساس پروژه مورد نظرشان می باشند. همچنین صرف نظر از این موضوع که شما در حال حاضر با سیستم های حفاظت در برابر حریق آشنایی دارید یا خیر، با استفاده از این نرم افزار به سهولت می توانید لیست خرید مورد نیاز خود را استخراج نمایید. اپلیکیشن قابل نصب بر روی سیستم های موبایل نیز جهت سهولت استفاده، در دسترس کاربران قرار می گیرد.