اسپارک گپ چیست؟

اسپارک گپ جهت جلوگیری از اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه یا جرقه مورد استفاده قرار می گیرد.
اسپارک گپ متشکل از دو الکترود فلزی می باشد که این دو الکترود با فاصله معینی نسبت به یکدیگر قرار دارند و فضای بین این دو الکترود با گازهای خاص مانند هگزا فلوراید و گوگرد و هوا پر می شود و برای جدا سازی اجزای سیستم الکتریکی طراحی شده است.

اسپارک گپ ها در هنگام وقوع صاعقه، مسیر جریان را از طریق خود عبور می دهند تا از آسیب به واشرها و عایق ها جلوگیری شود.

اسپارک گپ شرکت OBO

آنچه رخ می دهد یونیزه شدن گازهای موجود مابین الکترودها است که با کاهش مقاومت الکتریکی، یک جریان الکتریکی مادامی که مسیر گاز یونیزه است، جریان می یابد. یونیزه شدن گاز موجود بین دو هادی در اثرجرقه ناشی از افزایش اختلاف ولتاژ بین دوهادی نسبت به ولتاژ گاز بین دو الکترود می باشد.

در اسپارک گپ ها نوع الکترودها، متفاوت است. در سیستم فشار قوی شکل الکترودها کروی است. به این دلیل که میدان الکتریکی بین دو گوی کروی یکنواخت است و از ایجاد جرقه نامطلوب جلوگیری می کند.
از مهمترین استاندارد های اسپارک گپ IEC 62561-3 می باشد که در خصوص هم بندی سیستم صاعقه گیر است.

اسپارک گپ های OBO معمولا” بر روی لوله ها و در محل اتصال فلنج هایی که دارای کیت عایقی هستند نصب می گردند. واشرهای عتیقی نصب شده در فلنج ها بر اثر ولتاژ و جریان های صاعقه آسیب می بینند، لذا از اسپارک گپ ها جهت حفاظت استفاده می شود.