معرفی نرم افزار طراحی سرج ارستر

هنگام برخورد صاعقه به ساختمانی که توسط صاعقه گیر خارجی حفاظت می شود، جریان بالای رعد و برق از طریق صاعقه گیر به سیستم زمین منتقل گشته و موجب ایجاد اختلاف پتانسیل بین سیستم های کابل کشی و قدرت ساختمان شده که خطر آتش سوزی را در پی دارد. نرم افزار آنلاین طراحی سیستم­های حفاظت در برابر صاعقه این شرکت، کاربر را در انتخاب مناسب­ ترین سرج ارستر در پروژه های صنعتی، فتوولتائیک، مخابرات، شبکه و… جهت جلوگیری از خطرات ناشی از برخورد صاعقه و اضافه ولتاژ های ناگهانی هدایت می کند. علاوه بر این کاربر می تواند اطلاعات خروجی مربوط به سرج ارسترهای مناسب را توسط فایل اکسل که خروجی نرم افزار می باشد دریافت کند.